The Free Online Myanmar-English Dictionary

👀 Browse through all the words like a real dictionary.

The Free Online Myanmar English Dictionary.

Myanmar English Dictionary

Vowel 'Ay'

ကေ ကျေ ကျေက - ကျေး - ကျေးဇူး - ကျေးဇူး တ - ကျေးတ - ကျေးရ ကျေးလ - ကြေ ကြေး - ကြေးင ကြေးစ - ကြေးတ - ကြေးမ - ကြေးအ ကွေ ကွေ့ ကွေး ကျွေး ကြွေ - ကြွေစ - ကြွေအ ကြွေး - ကြွေးဆ - ကြွေးအ ခေ ချေ - ချေခ - ချေပ ချေဖ - ချေး ခြေ ခြေက - ခြေကျ - ခြေခ - ခြေချင်း - ခြေစ ခြေဆ - ခြေတ - ခြေန - ခြေပ ခြေဖ - ခြေမ - ခြေရ ခြေလ - ခြေလှမ်း - ခြေဝ ခြေသ - ခြေသာ - ခြေဟ - ခြေအ ခွေ ခွေ့ ခွေး - ခွေးက ခွေးခ - ခွေးတ - ခွေးပ ခွေးဖ - ခွေးရ - ခွေးလ ခွေးဝ - ခွေးအ ချွေ ချွေး - ချွေးတ - ချွေးန - ချွေးအ ခြွေ ဂေ ဂွေး ငေး ငွေ - ငွေကြေး - ငွေခ - ငွေစ ငွေဆ - ငွေတ ငွေထ - ငွေပ - ငွေပို့ - ငွေမ - ငွေယ ငွေရ ငွေလ - ငွေလုံး - ငွေအ ငွေ့ စေ စေက - စေတီ - စေ့ စေ့က - စေ့စပ် - စေး စွေ စွေ့ စွေး ဆေး ဆေးက - ဆေးခန်း - ဆေးစ ဆေးဆ - ဆေးတ ဆေးထ - ဆေးပ ဆေးဖ - ဆေးဘ ဆေးမ ဆေးယ - ဆေးရုံ - ဆေးလ ဆေးဝ - ဆေးသ - ဆေးအ ဆွေ ဆွေမ - ဆွေ့ ဆွေး ဇေ ဈေး ဈေးက - ဈေးကြီး - ဈေးခ - ဈေးစ - ဈေးတ ဈေးထ - ဈေးန ဈေးပ - ဈေးမ - ဈေးရ ဈေးလ ဈေးဝ - ဈေးအ ဌေး တေ တေ့ တေး - တေးသ - တွေ တွေ့ - တွေ့က - တွေ့ဆ - တွေး ထေ ထေ့ ထေး ထေရ် ထွေ - ထွေခ - ထွေအ ထွေး - ထွေးခ - ဒေ - ဒေသန္တရ - ဒေး ဒွေး နေ နေက - နေကြာ - နေခ - နေစွမ်း - နေတ - နေထိုင် - နေထမ်း - နေန နေပ - နေပြ - နေမ - နေရာ - နေရာ တ - နေရင့် - နေလ နေဝ နေသ - နေအ နေ့ - နေ့က နေ့ခ - နေ့စ နေ့ဆ - နေ့န နေ့ပ - နေ့ရ နေ့လ - နွေ နွေး နှေး နွှေး
Back to Dictionary Main Menu

Color-codes:nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, conjunctions, particles, postpositional markers, interjections.