The Free Online Myanmar-English Dictionary

👀 Browse through all the words like a real dictionary.

The Free Online Myanmar English Dictionary.

Myanmar English Dictionary

Vowel 'Au'

ပေါ ပေါ့ ပေါ် - ပေါ်ဆ ပေါ်တ - ပေါ်အ ပျော့ ပျော် ပြော ပြော့ ဖော ဖော့ ဖော် ဖျော့ ဖျော် ဖြော ဖြော် ဗော ဗော့ ဗော် ဗြော ဘော ဘော့ ဘော် မော မော့ မော် - မော်တ မော်ဒ - မော်လ မျော မြော မြော့ မြော် မှော် မျှော မျှော့ မျှော် ယော ရော - ရောက ရောဂ ရောစ - ရောဟ ရော့ ရော် ရှော ရှော့ ရှော် လော - လောကဓ လောကန - လောကသ လောကီ - လောကြီး လောကွတ် - လောပိတ လောဘ - လောဟာ လော့ လော် လျော့ လျော် လှော် လျှော လျှော့ လျှော် ဝေါ သော သော့ သော် သောဝ် ဟော ဟော့ ဟော် အော ဩ - ဩစ ဩဇ ဩဓ - ဩသ အော့ အော် - အော်တ အော်ဒ - ‌အော်ဟ
Back to Dictionary Main Menu

Color-codes:nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, conjunctions, particles, postpositional markers, interjections.